مجموعه فنی و مهندسی تواناکرین همواره سعی نموده با ارائه خدمات پس از فروش مناسب و به موقع ، خود را در زمینه تاور کرین و آسانسور کارگاهی از سایر شرکت های همکار متمایز نماید.
در این راستا با حضور پرسنل این شرکت در اسرع وقت جهت رفع عیوب دستگاه ها و ارسال قطعات درکمترین زمان ممکن و ارائه این خدمات با حداقل هزینه ، تا حدودی به این هدف نزدیک شده و خود را در ردیف بهترین های این صنعت قرار داده است.
نظرات مشتریان حال حاضر این شرکت در قبال خدمات دریافتی، خود موید صحت این موضوع می باشد.
یکی از اهداف مهم این شرکت بر این راستا بنا شده است که بتواند سالیان طولانی با مشتریان گرامی خود هم پیمان شود.

 

بخش خدمات فنی تاور کرین - آسانسور کارگاهی